Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Angelou, Maya
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Bédier, Joseph
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Eliot, T S
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gogol, Nikolaj
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Krusenstjerna, Agnes von
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Molnar, Szilvia
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Reich, Peter
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
   Rytisalo, Minna
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   von Krusenstjerna, Agnes
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Wells, H G
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Antibarbarus

Antibarbarus

August Strindberg

Artnr: 1142

Pris 145.00 kr

ARTIKEL INFO

En av vår nationalskald August Strindbergs mest underliga böcker. Strindberg skrev många underliga böcker och den här tillhör helt avgjort de allra mest underliga! Boken har titeln Antibarbarus. Den innehåller Strindbergs burdusa nedsabling av den vanliga kemins lära om grundämnena och hans lansering av en egen kemi som gör gällande att det bara finns ett enda grundämne, nämligen väte. Alla andra ämnen är uppbyggda av väte. Vilket skulle bevisas – och bevisningen genomför Strindberg genom att åskådligt berätta om sina experiment med svavel och andra kemikalier som han upphettar i deglar och blandar med vatten och andra vätskor och låter indunsta i skålar.
   Han "bevisar" att svavel inte är ett grundämne utan innehåller kol, att luft inte består av syre och kväve utan av syre och väte, precis som vatten. Vatten är förtätad luft! Han bevisar att en metall kan förvandlas till en annan metall, "transmuteras", som i den medeltida alkemin, genom enkla metoder. Och så vidare.
   Även för den som inte är hemma i kemi är det mycket rolig läsning, eftersom det är August Strindberg som har ordet, hans formidabla pondus som ordbehandlare gör att de mest vansinniga tankegångar får emfas. Flera kemister av facket har undersökt Strindbergs utredningar och samtliga har varit iskallt fördömande: det här är i vetenskapligt avseende genomgående antingen felaktigt eller ointressant, "det som är riktigt är inte nytt och det som är nytt är inte riktigt". Men möjligheten finns ju att läsa detta som litteratur – och som litteratur, som fantasier, som poesi, är det jätteintressant!
   Bakhålls nyutgåva är till sin huvuddel en faksimil av originalutgåvan – men med några tillägg: i ett efterord redogör Peter Glas för Strindbergs aktiviteter som kemist och framförallt för hans försök att göra guld. Vi återger också i färgtryck ett av Strindbergs legendomspunna "guldprov" – ett papper med gula stänk som enligt hans övertygelse innehöll guld. Guldprovet förvaras idag på handskriftsavdelningen på Lunds Universitetsbibliotek och tack vare deras tillmötesgående har Bakhåll fått möjlighet att återge det i vår utgåva av denna bok.
   Perioden i Strindbergs liv med det fanatiska kemiintresset var också den mest kaotiska perioden i hans liv, tiden i Berlin och Paris 1893–1896 som kulminerade i den s k infernokrisen. 1893 hade han lämnat sin första hustru Siri von Essen och de tre barnen. I Berlin träffade han Frida Uhl som han gifte sig och fick dottern Kerstin med. Men även detta äktenskap gick snabbt mot sin upplösning. I Paris 1895 var han dessutom ekonomiskt bankrutt. Han kunde inte betala underhåll för sina barn och inte hyran för sin bostad. Gång på gång drabbades han av psykotiska sammanbrott. Han tyckte att han var förföljd, att han var utsatt för elektriska strålar, att åskan siktade på honom, att vänner och bekanta konspirerade mot honom, att grannarna utförde symboliska handlingar riktade mot honom enligt ett hemligt system.
   Den infernaliska tiden upphörde när han fann ro i Lund. Under två år i Lund, 1897–1899, fann han sig själv igen, fick ett nytt liv, ett "vita nuova", han fick radikalt förnyade livskrafter och började åter skriva skönlitteratur. Även i Lund gjorde han kemiska experiment och försökte tillverka guld, men inte alls under så själsligt upprivande former som i Paris.

August Strindberg: Antibarbarus. ISBN 91-7742-212-0. Trådhäftad bok, stort format, kvalitetspapper, 63 sidor. Efterord av Peter Glas med färgtryck av Strindbergs legendomspunna guldprov.

RELATERADE ARTIKLAR

Ett halvt ark papper
Ett halvt ark papper
August Strindberg

104.00 kr

Ett halvt ark papper (BONUS)
Ett halvt ark papper (BONUS)
August Strindberg

0.00 kr

Jag har alltid tillbett kvinnorna
Jag har alltid tillbett kvinnorna
August Strindberg

145.00 kr

Röda rummet
Röda rummet
August Strindberg

150.00 kr