Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Angelou, Maya
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Bédier, Joseph
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Eliot, T S
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gogol, Nikolaj
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Krusenstjerna, Agnes von
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Molnar, Szilvia
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Reich, Peter
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
   Rytisalo, Minna
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   von Krusenstjerna, Agnes
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Wells, H G
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Franz Kafkas samlade skrifter

Bakhålls utgåva av Franz Kafkas samlade skrifter i översättning och med kommentarer av Hans Blomqvist och Erik Ågren är nu komplett och består av 19 volymer, enligt följande:

Berättelser och artiklar som Kafka själv lät publicera:

En svältkonstnär – en vanlig missuppfattning är att Kafkas hela verk publicerades postumt. I själva verket förde han själv sju tunna böcker till tryck. Denna volym inrymmer samtliga dessa sju böcker, det är sammanlagt 51 berättelser, samt de artiklar han skrev i tidningar och tidskrifter. Här finns många av Kafkas mest kända noveller, t ex En svältkonstnär, Förvandlingen, I straffkolonin och Domen.

Noveller och prosastycken ur kvarlåtenskapen:

Beskrivning av en kamp – samtliga litterära texter ur Kafkas kvarlåtenskap skrivna till och med 1915 med undantag av romanerna Den försvunne/Amerika och Processen samt dagböckerna. Förutom novellen Beskrivning av en kamp innehåller volymen bland annat novellen Blumfeld, en gammal ungkarl.

Under byggandet av den kinesiska muren – samtliga litterära texter ur Kafkas kvarlåtenskap skrivna 1916 till 1919 med undantag av dagböckerna. Här finns t ex novellen En vardaglig förvirring. Här finns också aforismerna Kafka skrev under vistelsen hos systern Ottla, de så kallade Zürau-aforismerna.

Till frågan om lagarna – samtliga litterära texter ur Kafkas kvarlåtenskap skrivna 1920 till 1924 med undantag av romanen Slottet samt dagböckerna. Här finns t ex novellen En hunds forskningsarbete och novellen Boet.

Dagböckerna:

Dagböcker 1909–november 1911

Dagböcker december 1911–1913

Dagböcker 1914–1923

Kafkas sätt att använda sin dagbok som en blandning av dagbok och litterärt skissblock gör hans dagböcker till en brokig samling av novell- och romanutkast, själviakttagelser, reflexioner kring skrivandet, referat av drömmar, kommentarer till böcker, föredrag och teaterföreställningar med mera.

Romanerna:

Processen – vår översättning av Kafkas roman Processen är den första fullständiga översättningen till svenska. Den innehåller alla avsnitt som finns bevarade av romanprojektet, vilket är fem kapitel mer än tidigare översättningar. Processen är en av världslitteraturens mest inflytelserika texter. Inledningen är berömd: ”Någon måste ha förtalat Josef K., ty utan att han gjort något ont blev han häktad en morgon.” Den gäckande berättelse som sedan följer, med underliga, gåtfulla förvecklingar har fascinerat läsare världen över och till och med gett upphov till ett begrepp i vardagsspråket – man säger att en stämning, ett tillstånd kan vara kafkaartat, kafkaliknande.

Den försvunne/Amerika – denna volym innehåller alla avsnitt som finns bevarade av Kafkas romanprojekt Den försvunne/Amerika. (Kafkas egen titel var Den försvunne. När Max Brod publicerade den efter Kafkas död gav han den titeln Amerika.) Det är berättelsen om pojken Karl Rossmann som skickas till Amerika av sina skamsna föräldrar sedan han förförts av en tjänsteflicka och fått barn med henne. Romanen berättar om Karls drömartade vistelse i det storslagna och hårdföra landet.

Slottet – denna volym innehåller alla avsnitt som finns bevarade av Kafkas romanprojekt Slottet. Det är berättelsen om den ensamme vandraren K. som sent en kväll kommer till en avlägsen by och tar in på värdshuset. Han tvingas ta till en nödlögn för att få ro att sova: att han är en lantmätare som har skickats efter av greven på slottet strax intill. Allt som sedan sker har ett osäkert skimmer över sig. Ingen av byns invånare kan ge K. några begripliga besked om denne greve och att besöka slottet verkar omöjligt.

Breven:

En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss – Brev från 1900 till och med oktober 1912.

Inte ens natten är tillräckligt mycket natt – Brev från november 1912 till och med januari 1913.

Jag har inga litterära intressen utan består helt av litteratur – Brev från februari 1913 till och med februari 1914.

Nu återstår bara att spetsas på pålar – Brev från mars 1914 till och med augusti 1916.

Som att säga spädgris när man menar fet sugga – Brev från september 1916 till och med december 1917.

Man hör varandra bättre i mörker – Brev från januari 1918 till och med juni 1920. (Här ingår även Brevet till fadern).

Eftersom jag älskar dig älskar jag hela världen – Brev från juli 1920 till och med december 1920.

Som att gräva skyddsrum med naglarna i ett världskrig – Brev från januari 1921 till och med juli 1922.

Det naturliga tillståndet för mina ögon är att vara slutna – Brev från augusti 1922 till juni 1924.

Beställ här >>