Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
S
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Brevet till fadern

Brevet till fadern

Franz Kafka

Artnr: 1010

Pris 155.00 kr

ARTIKEL INFO

Brevet till fadern är en mycket betydelsefull text i Franz Kafkas kvarlåtenskap som av många till och med har kallats "nyckeln till att förstå Kafka".
     När Kafka var 36 år gammal skrev han detta långa brev till sin far Hermann, ett brev som fadern – såvitt man vet – aldrig läste.
     Kafkas far, Hermann Kafka, var f d gårdfarihandlare och gatuförsäljare, f d plutonchef i armén, när brevet skrevs var han 67 år och butiksägare i galanterivaror och grosshandlare i tygvaror. Han hade med andra ord varit förhållandevis framgångsrik som affärsman, marscherat den långa vägen från armod till välstånd. Som familjefar var han hård, kall, omedgörlig, dominant, föga medkännande.
     Kafka själv var 36 år när han skrev brevet. Hans ambition hade länge varit att komma bort från Prag och föräldrahemmet, men han bodde fortfarande kvar. Han hade två stora mål i livet: att bilda familj och att leva på sitt författarskap. Ingetdera verkade lyckas. Han var sjuk i tuberkulos. Hans giftermålsplaner hade lett till en allvarlig konflikt med fadern, som öppet visat sitt förakt för sonens val av fästmö. Det var i denna situation han beslöt vända sig till sin far med ett brev som förhoppningsvis skulle göra "livet och döden lättare att uthärda" för dem båda.
     Boken är samtidigt det mest ambitiösa försök Kafka någonsin gjorde att skriva en självbiografi och utan överdrift en nyckelskrift för envar som vill försöka förstå Kafka. Många av Kafkas berättelser, t ex Domen, Förvandlingen, Den försvunne handlar om söner – Georg Bendemann, Gregor Samsa, Karl Rossmann – som på olika sätt hamnat i konflikt med sina fäder, med förödande konsekvenser för sönerna.
     Den bärande tanken i Brevet till fadern är att fadern och sonen tillhör samma familj och lever under samma tak men i varje annat avseende är fullkomliga främlingar för varandra. Kafka betonar att han är en Löwy, inte en Kafka, dvs att han ärvt mer från moderns, den intellektuella sidan av familjen, än från faderns, den fysiskt starka. Därför var han extra känslig för faderns uppfostringsmetoder, som visserligen inte innehöll några inslag av fysiskt våld, bara förakt och hot om våld, vilket på den unge Franz hade starkare verkan än hugg och slag. När han som barn en natt gnällde efter vatten och inte lät sig tystas av enbart hotelser slet fadern honom ur sängen och lät honom stå ensam på balkongen en stund. Sådana händelser fick Franz att tro att också hotelser som t ex "jag ska sprätta upp dig som en fisk" kunde omsättas i verklighet.
     Ingenting sonen företog sig rönte uppskattning eller intresse. Det var därför bara följdriktigt att även hans skrivande möttes med likgiltighet eller motvilja. Varje ny bok hälsades av den ständigt kortspelande fadern med orden: "Lägg den på mitt nattduksbord."
     Ändå angick dessa böcker fadern mer än någon annan: "Mitt författarskap handlade om dig, där klagade jag bara över det som jag inte kunde få klaga över vid ditt bröst."

Franz Kafka: Brevet till fadern. ISBN 978-91-7742-325-6. Översättning och efterord av Hans Blomqvist och Erik Ågren. 96 sidor. Högkvalitetspapper, sydda ark, hårda pärmar, tygrygg.

RELATERADE ARTIKLAR

En levande eld. Milena - en biografi
En levande eld. Milena - en biografi
Hans Blomqvist

140.00 kr

Gemenskapen har sina demoner och...
Gemenskapen har sina demoner och...
Hans Blomqvist

150.00 kr

Kafka (BONUS)
Kafka (BONUS)
Robert Crumb, David Zane Mairowitz

0.00 kr