Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Angelou, Maya
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Bédier, Joseph
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Eliot, T S
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gogol, Nikolaj
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Krusenstjerna, Agnes von
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Molnar, Szilvia
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Reich, Peter
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
   Rytisalo, Minna
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   von Krusenstjerna, Agnes
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Wells, H G
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Gemenskapen har sina demoner och...

Gemenskapen har sina demoner och...

Hans Blomqvist

Artnr: 1238

Pris 150.00 kr

ARTIKEL INFO

Hans Blomqvist, som tillsammans med Erik Ågren översätter Franz Kafkas samlade skrifter till svenska, har med andra ord gjort det igen – tidigare utkom han med boken Den oerhörda värld jag har i mitt huvud – om Franz Kafkas skrivande som var en undersökning av Kafkas egna kommentarer till sitt skrivande, små men viktiga noteringar i brev och dagböcker som vid skärskådan visar sig innehålla en mängd intressanta upplysningar, både om hur Kafka faktiskt bar sig åt när han skrev (på natten, spontant, utan riktlinjer, utlämnad åt den okontrollerbara inspirationen, utan att ha minsta förhandsaning om vart texten var på väg) och vad de gåtfulla berättelserna som en hel värld av brydda läsare alltjämt grubblar över kan tänkas handla om.
     Boken som nu kommer innehåller tio nya essäer som tar upp tio andra aspekter på fenomenet Kafka.
     Den första essän ställer sig frågan om Kafka överhuvudtaget hade något sexliv.
     Med fästmön Felice Bauer som han var förlovad med i fem års tid och skrev över 500 brev till hade han aldrig sex, det är uppenbart.
     Men hur var det med butiksflickan på Zeltnergasse? Och Hansi Szokoll, servitrisen om vilken det sas att "hela kavalleriregementen hade ridit fram över hennes kropp"? Och den mystiska "G. W."? Och i vad mån besökte Kafka bordeller? Och när det kom till hans kanske största kärlek, den passionerade affären med översättaren Milena Jesensk -Pollak, och även hans finstämda närhet till fästmön under det sista smärtsamma sjukdomsåret Dora Diamant – vilka konkreta fakta finns att finna i dessa mytomspunna kärleksförhållanden?
     Blomqvist lägger faktafragment till faktafragment som den noggranne expert han är och presenterar välgrundade svar på de dimhöljda frågorna kring Kafkas sexliv.
     Essä nummer 2 reser en helt annan fråga: Hade Kafka Aspergers syndrom?
     Påståendet har kommit upp i olika sammanhang, att Kafka kanske hade den speciella typ av autism som beskrivits av den österrikiske barnläkaren Hans Asperger och som kännetecknas av hög begåvning – ofta med påfallande nördig framtoning – i kombination med vissa typiska svårigheter i kontakten med omvärlden.
     Blomqvist undersöker hur Aspegersyndromets olika särdrag kan tänkas stämma in på Kafka.
     För Aspergare är det viktigt med fasta rutiner, dvs att vakna samma tid varje dag, äta samma sak, ta samma väg till arbetet, ha samma kläder på sig osv. Förändringar skapar oro eller rentav panik.
     Aspergare är ofta ljudkänsliga, kan uppleva minsta störande ljud, till exempel lite buller från grannen, som ohyggligt besvärande, vilket beror på att de har svårt att sortera sinnesintryck och avskärma sig från ovidkommande detaljer.
     De kan också ha svårt att skilja mellan bokstavliga och metaforiska betydelser av ord och uttryck. Formuleringar som "spetsa öronen" och "slänga ett öga" kan låta obehagliga.
     De uttrycker sig ofta omständligt och hyperkorrekt och kan låta som om de läste innantill ur en akademisk avhandling.
     De har ofta svårt att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner och kan uppleva lättsamt umgänge som ohyggligt krångligt. De känner sig bortkomna i den vardagliga konversationen och misstänker att den styrs av intrikata regler som de inte har förmåga att sätta sig in i.
     De har ofta svårt att planera sina arbetsuppgifter och bedöma hur lång tid saker och ting tar. Å andra sidan arbetar de ofta extremt noggrant, uthålligt, koncentrerat och har ett imponerande gott minne och ett oslagbart sinne för detaljer.
     De är inte ovanligt att de har svårigheter med motoriken. På skolans gymnastiklektioner är de sannolika kandidater till att väljas sist när det ska spelas brännboll.
     På punkt efter punkt visar Blomqvist hur Kafka förhåller sig till allt detta, med belägg från breven och dagböckerna och Kafkas närmaste. Som t ex några rader i ett brev till Max Brod: "Jag vill bara ställa en fråga, som Du kanske kan besvara omgående. Om exempelvis åtta personer sitter runt ett bord och talar med varandra: när och hur bör man då yttra sig för att inte uppfattas som tystlåten?"
     Vi ska inte här föregripa resultatet av Blomqvists undersökning, för det här är mycket spännande, men vi vågar gissa att många läsare kommer att kapitulera fullständigt inför Blomqvists metodiska argumentation.
     Därefter följer den ena högintressanta essän efter den andra. Upplevde Kafka sig som jagad av demoner? Deltog han aktivt i anarkisternas möten i Prag? Stämmer det att han hela livet bodde kvar i sitt föräldrahem? Vad sysslade han med på sitt jobb? Var han verkligen så ointresserad av att publiceras som ofta påståtts?

Hans Blomqvist: Gemenskapen har sina demoner och ensamheten sina – Essäer om Franz Kafka. Mjuka pärmar med flikar, sydda ark, högkvalitativt bokpapper, 224 sidor. ISBN 978-91-7742-304-1.

RELATERADE ARTIKLAR

Dagböcker 1909-november 1911
Dagböcker 1909-november 1911
Franz Kafka

195.00 kr

Dagböcker 1914-1923
Dagböcker 1914-1923
Franz Kafka

195.00 kr

Dagböcker december 1911-1913
Dagböcker december 1911-1913
Franz Kafka

195.00 kr

Den oerhörda värld jag har i mitt huvud
Den oerhörda värld jag har i mitt huvud
Hans Blomqvist

190.00 kr

En levande eld. Milena - en biografi
En levande eld. Milena - en biografi
Hans Blomqvist

140.00 kr