Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Angelou, Maya
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Bédier, Joseph
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Eliot, T S
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gogol, Nikolaj
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Krusenstjerna, Agnes von
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Molnar, Szilvia
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Reich, Peter
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
   Rytisalo, Minna
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   von Krusenstjerna, Agnes
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Wells, H G
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Anvisning att på 60 minuter bliva...

Anvisning att på 60 minuter bliva...

August Strindberg

Artnr: 1001

Pris 90.00 kr

ARTIKEL INFO

August Strindberg: Anvisning att på 60 minuter bliva konstkännare.
    Det litterära geniet August Strindberg provade sina talanger också inom bildkonsten. "Jag är en djefla man, som kan göra många konster" som han beskrev sig själv. Tidvis sysslade han intensivt såväl med måleri som med konstkritik.
    När han gav ut denna lilla träffsäkra pamflett – Anvisning att på 60 minuter bliva konstkännare – som skickligt förlöjligar den typiske konstkritikern och avslöjar honom som en humbug – året var 1877 – var han bara 28 år och hade ännu inte fått sitt publika genombrott med romanen Röda rummet (som kom 1879) – men han var redan väl bevandrad i bildkonstens värld.
    Han hade målat i många år och skrivit konstkritik i Dagens Nyheter och andra tidningar, han hade besökt Paris och recenserat impressionisterna, han kände väl till tidens konstströmningar och hade hunnit skaffa sig gott om både vänner och fiender i konstkretsar – han stod med andra ord mitt uppe i det känsliga ämnet.
    Strindbergs egna tavlor är kraftfulla i uttrycket. Särskilt på 1890-talet målar han expressiva naturscenerier, det kan vara stormiga ovädersnätter med vågor som piskar över klippor, det är naturtroget och på samma gång omtolkat-abstrakt-egen-sinnigt, det är naturromantiskt och på samma gång modernt och fritt. Så Strindbergs eget engagemang i bildkonsten var tveklöst både stort och djupt, men som alltid med Strindberg finns det mycken ilska med i spelet, fräna angrepp på personliga fiender och stora mått av bitterhet.
    Den lilla boken är både klok och underhållande, den levererar en rad elaka sanningar om bildkonstens förhärskande svammelprat och tankegångarna känns lika aktuella idag som för 125 år sedan.
    Konstkännarna, förklarar Strindberg, känner man lätt igen när man är på en utställning. Det är de där som beter sig besynnerligt, som än står tätt inpå en tavla och betraktar ett mörkt hörn där andra inte kan upptäcka någonting, än springer baklänges och skådar genom den halvslutna handen såsom genom en kikare. De kan falla i förtjusning över en liten obetydlig tavla men rycka på axlarna åt en stor duk och le försmädligt. När två sådana personer möts blir resultatet nästan hemskt, de springer från den ena salen till den andra, lutar sina huvuden tillsammans och gestikulerar ivrigt. Andra besökare uppfattar med vördnad lösryckta ord som luftperspektiv, krapplack osv.
    Men man behöver i själva verket inte känna sig underlägsen. Strindberg förklarar med en ledig gest att vem som helst lätt kan bli konstkännare och att det går att ordna på 60 minuter, det är bara att läsa igenom denna lilla skrift.
    För det första behöver en konstkännare inte alls ha någon känsla för konst, det handlar bara om att rätt kunna svänga sig med konstkritikens termer. Strindberg går igenom de viktigaste termerna ord för ord. Han förklarar t ex hur man ska och inte ska använda ord som "bländande", "beundransvärd", "berusande", "storartad".
    "Ordet 'besynnerligt' uttalas mycket långsamt med armarna i kors och ögonbrynen sammandragna, med en djup begrundande min."
    Viktigt är att använda dubbeltydiga omdömen, så att man alltid har ryggen fri: "Koloriten är fin, men likväl något svag i enskilda partier".
    "Klärobskyr är ett gott ord som aldrig förfelar att göra intryck."
    "Korrekt" är ett ganska användbart ord för svagt beröm.
    "Talang – sedan man klandrat alla enskildheterna i en bild, tillerkänner man målaren talang."
    "Perspektiv" är ett svåranvänt ord. Den egentliga betydelsen är geometrisk och den begriper inte ens målaren, ännu mindre konstkännaren, därför ska stor försiktighet iakttas när man använder det ordet.

När boken trycktes första gången 1877 utgavs den anonymt. Om ursprunget angavs att det var en "översättning". Det råder dock ingen tvekan om att Strindberg är upphovsmannen. På 1940-talet utgavs den på nytt av bl a Sällskapet Bokvännerna, 1966 av Gunnar Johanson-Thor i Tore Håkanssons bok Strindberg och konsten och häromåret kom en pocketvariant från FIB/Kulturfront. Bakhålls utgåva är i högklassigt utförande, trådhäftad och tryckt på kvalitetspapper, en till både innehåll och form utsökt liten bok.

August Strindbergs Anvisning att på 60 minuter bliva konstkännare. Liten tunn trådhäftad bok, 47 sidor. ISBN 91-7742-183-3.  * SLUTSÅLD *

RELATERADE ARTIKLAR

Handbok för arbetsskygga
Handbok för arbetsskygga
Erik Westergren

115.00 kr

Handbok i livets konst
Handbok i livets konst
Epiktetos

95.00 kr

Röda rummet
Röda rummet
August Strindberg

150.00 kr