Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Angelou, Maya
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Eliot, T S
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gogol, Nikolaj
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Krusenstjerna, Agnes von
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Molnar, Szilvia
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
   Rytisalo, Minna
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   von Krusenstjerna, Agnes
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Wells, H G
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Tankar

Tankar

Blaise Pascal

Artnr: 1195

Pris 104.00 kr

ARTIKEL INFO

En volym med valda avsnitt ur 1600-talsgeniet Blaise Pascals bok Tankar – boken som fastän den kom till i största hast och aldrig blev färdigskriven ändå, av generation efter generation i hundratals år, har kallats den ultimata boken.
     Pascal, den franske 1600-talsmatematikern och filosofen, genomgick en akut livskris fem år före sin död, en kris som inspirerade honom att försöka ta itu med livets viktigaste frågeställningar, försöka hitta tillvarons kärna. Han hann dock bara arbeta med boken en kort tid, sedan blev han alltför sjuk för att fortsätta. Materialet blev liggande på hans skrivbord.
     Det var dessa fragmentariska oordnade funderingar som efter hans död publicerades som boken Tankar.
     En samling hastigt nedtecknade anteckningar som med tiden blivit en av den västerländska vitterhetens mest inflytelserika och än i våra dagar mest beundrade intellektuella texter.
     Detta trots att boken är både oavslutad och ofullständig och faktiskt bara utgör en ansats till bok som inte genomför sina planerade undersökningar utan bara drar upp sina tankegångar med grova streck och strör ut några snabba exempel.
     Boken är bara en skiss, men en utomordentligt intressant skiss, det är en skiss till den totala boken, boken om människan, om tänkandet, om samhället och gemenskapen, om existensförståelsen, om människans relation till Gud.
     Blaise Pascal (1623–1662) var som pojke ett brådmoget barn, vetgirig och exceptionellt klipsk. Han gick aldrig i skola utan undervisades i hemmet av sin far. Fadern hade bestämt att de olika ämnena skulle introduceras enligt att visst schema. Tiden upp till 12 års ålder skulle ägnas åt "förberedande studier". Vid 12 år var det dags att börja med grekiska och latin. Först vid 15 skulle gossen få börja med matematik.
     Men så länge hade den gode Blaise inte tålamod att vänta. Han var alldeles för ivrig, alldeles för kunskapshungrig, och det som särskilt lockade honom var matematiken och naturvetenskaperna. Som tolvåring skrev han en uppsats om akustik, alltså om ljudets utbredning i olika medier, och i smyg började han studera geometri, med termer och metoder som han uppfann själv, utan tillgång till lärobok. Fadern – som var framstående i matematik – blev mycket förvånad när han en dag ertappade sonen mitt uppe i en invecklad geometrisk problemlösning, med en mängd avancerade ritningar utbredda framför sig. Det visade sig att Pascal helt på egen hand hade arbetat sig fram till vad som motsvarar den euklidiska geometrins trettioandra sats och detta tre år innan fadern hade tänkt introducera ämnet geometri för honom.
     Underbarnsbravaderna fortsatte. Vid 16 år lade han fram en avhandling i geometri om kägelsnitt som ansågs genial av samtidens matematiker. Vid 19 år uppfann han en av historiens första räknemaskiner. När han var 23 konfronterades han med det fysikaliska problemet med tomrummet som samtidens naturvetenskapsmän grubblade sig gråhåriga över.
     Pascal löste problemet. Frågan gällde vad det var som gjorde att en kvicksilverpelare i ett glasrör hölls uppe på en viss nivå. Pascal visade att det var "luftmassans tryck", dvs det tryck som bildas av tyngden av luften omkring oss och ovanför oss, alltså av själva atmosfären. Idag används ordet "Pascal" just som namn på mätenheten för tryck.
     Hans fysiska hälsa hade ända sedan tidig barndom varit klen och i slutet av tonåren försämrades den ytterligare. "Sedan 18 års ålder har jag inte upplevt en enda smärtfri dag" konstaterade han mot slutet av sitt liv. Förmodligen led han av tuberkulos.
     När han var 28 och försvagad av sjukdomen fick han rådet av sin läkare att radikalt ändra livsstil. Han måste arbeta mindre med sina projekt och försöka ta sig ur sin instängdhet.
     Han började då umgås i Paris förnäma salonger och genast förbättrades hälsan. Under tre år levde han ett ytligt, för att inte säga utsvävande liv i de fina kretsarna där man roade sig raffinerat, samtalade vittert, åt gott och förlustade sig bekymmerslöst. Underligt nog hade han inte, åtminstone inte till att börja med, några svårigheter med att finna sig tillrätta i detta glam. Alla var nyfikna på honom, den berömde Pascal, och han levde upp till förväntningarna: genialiteten blixtrade om honom och allroundbegåvad som han var bemästrade han även konsten att konversera … la mode med finess och esprit.
     Men i längden kändes salongslivet otillfredsställande och plötsligt vreds Pascals livsinriktning 180 grader åt det hängivet religiösa hållet. Den avgörande omvändelsen inträffade på natten den 23 november 1654 när Gud i en uppenbarelse förde honom till tro och frälsning. Pascal skrev ner en sammanfattning av upplevelsen i form av en lång rad utrop i stil med "glädje, glädje, glädje, tårar av glädje!", "glömma världen, allt utom Gud!", "måtte jag aldrig i evighet bli skild från honom!" och överförde senare anteckningarna till ett pergamentark, kallat hans Mémorial, som han sydde in i sin rock och alltid bar med sig.
     Han drog sig tillbaka från det utsvävande livet. Han bestämde sig för att för det första avstå från alla nöjen eftersom nöjen avleder tankarna från det enda som är viktigt, Gud, och för det andra avstå från allt onödigt, för att kunna skänka allt som han inte absolut behövde till de fattiga.
     Sedan började han fundera över vad som verkligen är rätt och riktigt i denna värld av distraktioner och felslut. Han ansträngde sig för att resonera fullkomligt förutsättningslöst, utan att vara fjättrad av konventioner och tabun och andra tankemässiga låsningar.
     Just människans tankeförmåga slog honom som en svindlande paradox. Tänkandet är visserligen människans största talang – "Människan är ett grässtrå som tänker" – och tänkandet ger människan en särställning i tillvaron, så det är inte underligt att hon i sitt högmod tycker sig vara väldigt bra på det, på att tänka. Men snart upptäcker hon att hon inte når särskilt långt med detta tänkande, att tillvaron är ofantligt mycket mer komplicerad än den först verkar, och att hela människan som företeelse egentligen är futtig. Människans storhet, tänkandet, används alltså till att leda hennes låghet i bevis. Ju mer vi vet, desto mindre vet vi.
     Det är här människans själsliga förmågor kommer in, för där förnuftet tar slut tar själen vid. Övergången är dramatisk och görs med ett språng ut i det ovissa. Människan har med förnuftet och den fria viljan en gång för alla visat sin bångstyrighet gentemot Gud – av nödvändighet, för så är det att vara människa. Hon är utkörd ur paradiset, och synden, arvsynden, den människoförvållade ondskan som rullar genom historien, är ett faktum. Individens uppgift är att med förnuftets hjälp göra sitt bästa för att minska ondskan och öka godheten i sig själv och världen, och den egna kapacitet är av betydelse men den räcker inte hela vägen fram. Det avgörande som återstår är den gudomliga nåden, frälsningen, som är ett mysterium, en oförtjänt gåva, som upplevs som en katapultfärd från tankens värld in i ett större ljus.

Blaise Pascal: Tankar. Urval och efterord av Peter Glas. Översättning Ingar Gadd. 95 sidor, klotband, kvalitetspapper, sydda ark. ISBN 10: 91-7742-258-9; ISBN 13: 978-91-7742-258-7.

* SLUT *

 

 

RELATERADE ARTIKLAR

Flatland
Flatland
Edwin A Abbott

145.00 kr

Handbok i livets konst
Handbok i livets konst
Epiktetos

95.00 kr

Livets mening är en hägring
Livets mening är en hägring
Peter Glas

135.00 kr

Panisk antologi
Panisk antologi
Peter Glas & Jan David

130.00 kr