Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
S
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Woman Power

Woman Power

Yoko Ono

Artnr: 1371
ISBN: 978 91 7742 438 3

Pris 150.00 kr

ARTIKEL INFO

Yoko Onos alldeles nya bok har världspremiären förlagd till Sverige. Titeln är Woman Power. OBS! Boken är helt och hållet på engelska.
     I decennier har Yoko hållit fanan högt för fred och frihet, för kärlek, för icke-våld, för jämlikhet mellan könen.
     I decennier har hennes visionära utkast till lösningar av de mest gigantiska världsproblemen trotsat den blaserade och uppgivna hållning som så många pessimister framhärdar i. Yoko tror på exemplets makt, på att goda tankar smittar och sprider sig, på att godheten vinner i längden.
     Och Yoko Ono håller stilen.
     I denna bok kommer hennes djupa tilltro till kvinnans kraft, till kvinnans oövervinneliga förmågor fram.
     Woman Power är en bok full av insikter och möjligheter, av provocerande iakttagelser, av annorlunda angreppsvinklar, av nya tänk.
     En bok full av konst i konstens finaste bemärkelse, det vill säga konsten som en fokusplats för friska omvälvande tankar och nya synsätt.       Every woman has a song to sing.
      Every woman has a story to tell.
      And make no mistake about it, brothers.
      We women have the powers to move the Mountains.

Omslagsfotot visar det kanske mest kända av de många performancekonstverken, Cut Piece. Yoko sitter på scengolvet med sina kläder sönderklippta – det som just har hänt är att personer i publiken erbjudits att klippa bort bit efter bit av hennes kläder. Denna bild valde hon till omslag för en bok med titeln Woman Power. Är det paradoxalt? Kanske inte. Cut Piece is my hope for world peace.
     Ett annat av hennes verk, Mend Piece, ger uttryck för den hjälpande, reparerande, helande kraft vi alla har inom oss och har möjlighet att dagligen exekvera, i stort som i smått. En sak, t ex en kopp, är slagen i skärvor. Du lagar den genom att klistra och pussla ihop skärvorna.

      Think about mending the world while you mend
      a broken cup or saucer.

     Tänk på att:

      Everything you do in life is an event.

     Och att:

      A dream you dream alone is only a dream.
      A dream you dream together is a reality.

Boken har tillkommit i nära samarbete mellan Bakhåll och Yoko personligen. Bakhåll har tidigare publicerat följande Yoko-titlar: Grapefruit, Yes Box, Imagine Yoko, Give Peace A Chance, Funderingar som jag delar med dig samt Ekollon.

Yoko Ono: Woman Power. ISBN 978-91-7742-438-3. Högkvalitetspapper, inbunden (klotband=tygrygg), sydda ark. 96 sidor. Illustrerad med ett 30-tal fotografier i färg och svartvitt.