Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
S
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Den stora hungern

Den stora hungern

Patrick Kavanagh

Artnr: 1255

Pris 140.00 kr

ARTIKEL INFO

irländske nationalförfattaren Patrick Kavanaghs mästerverk Den stora hungern, för första gången på svenska, i översättning och med efterord av Erik Andersson.
     Patrick Kavanagh (1904–1967) var en robust författare ur folkdjupet som hade sin egen uppfattning om hur den irländska landsbygden skulle skildras. Inte som akademikerförfattarna som sentimentaliserade idyllen på landet. Själv hade han kapacitet att skriva om ämnet på riktigt, som det var, för han hade egna upplevelser av värken. Kavanaghs far var jordbrukare och skomakare, själv skulle han som äldste son ärva det lilla jordbruket och arbetade också på åkrarna hela sin uppväxt trots att hans håg stod till böcker.
     Som 26-åring gav han sig plötsligt av till fots för en beslutsam vandring de 80 kilometerna från den lilla gården i Monaghan in till storstaden Dublin, det tog tre dygn. Det var som en pilgrimsfärd till litteraturen som han genomförde först och främst för att visa sig själv att han nu till fullo bestämt sig för att bli författare. Han sökte upp den berömde skriftställaren George "E.A." Russell för att få visa sina manuskript och få goda råd. Russell lånade honom en del böcker, viktigast blev nog Dostojevskij.
     Nio år senare flyttade han till Dublin och blev så yrkesskribent, på gott och ont. Han skrev diverseartiklar i tidningar och tidskrifter men fick knappt ihop till brödfödan, han fick det rentav ännu fattigare än han haft det på landet.
     Erkännandet kom med Den stora hungern. Äntligen en verklig verklighetsskildring av livet på den irländska landsbygden! Blicken har fokus på människan själv i hennes ohöljda armod, det är naket och nära, med såväl ömma som grymma detaljer. Huvudpersonen Patrick Maguire är lantarbetare som sliter med åkrar och diken i en motsträvig vardag utan synliga mål. Hans ömhetstörst och sexuella nöd pockar. Nästa år ska något hända. "Han ska bli en ny man som går över gryningens obrutna ängar år Ett." Men åren bara flyr.
     När texten ursprungligen publicerades, i tidskriften Horizon 1942, ansågs den så upprörande i sin smutsiga frispråkighet att den irländska censuren ingrep. Här för första gången på svenska, i översättning av Erik Andersson som även har skrivit ett efterord om Kavanaghs liv och verk.

Patrick Kavanagh: Den stora hungern. Översättning och efterord av Erik Andersson. 108 sidor. Högkvalitetspapper, sydda ark, hårda pärmar, tygrygg. ISBN 978-91-7742-328-7.

RELATERADE ARTIKLAR

Chi-mo-ka-ma
Chi-mo-ka-ma
Dan Andersson

110.00 kr

Landet som icke är
Landet som icke är
Edith Södergran

110.00 kr