Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Dagarna och nätterna

Dagarna och nätterna

Alfred Jarry

Artnr: 1178

Pris 145.00 kr

ARTIKEL INFO

För första gången på svenska – Alfred Jarrys roman Dagarna och nätterna.
     Alfred Jarry (1873–1907) är främst känd för pjäsen Kung Ubu, om en gallskrikande imbecill kung – det träffsäkra nidporträttet av alla uppblåsta självgoda makthavare genom tiderna – en pjäs som inte liknade något annat som setts på en teaterscen.
     Kung Ubu börjar med att Ubu med magen uppstoppad med kuddar för att få den pompösa kroppshydda som anstår en makthavare och med en spira i handen i form av en toalettborste klampar fram till scenkanten, stirrar publiken i ögonen, drar djupt efter andan och med sina lungors fulla kraft skriker: "Merdre!" (dvs svärordet "merde" = skit, förstärkt med ett extra r).
     Handlingen är i korthet att Ubu – påhejad av sin hustru – erövrar Polens tron genom att mörda kungafamiljen. Han inför skräckvälde och regerar en tid som brutal envåldshärskare innan han besegras av tsaren och flyr till Frankrike tillsammans med hustrun.
     Pjäsen skrev teaterhistoria inte enbart på grund av sitt vanvördiga innehåll utan även på grund av sin form. Generalrepetitionen hölls den 9 december 1896 och premiären den 10 december på teatern på modet i Paris just då, Aurélien Lugné-Poës Théâtre de l'Oeuvre. "Alla" var där, inte bara kännarna inom den parisiska teaterpubliken som intresserat följde med i det nya, även många författare och skribenter var där och flera av dem nedtecknade senare sina detaljerade rapporter om vad som hände de två historiska kvällarna. Det blev tumult i salongen båda gångerna. Stora delar av publiken tog anstöt redan av öppningsordet merdre och började protestera: Stoppa detta avskyvärda spektakel! Andra i publiken tog pjäsen i försvar. Vågor av upprörd argumentation drog genom salongen, gång på gång fick spelet avbrytas för att publiken la sig i. Det blev bara dessa två föreställningar, teaterchefen Lugné-Poë fick kalla fötter och la ner pjäsen genast efter premiären.
     Jarry var då bara 23 år, men alltså redan den fullgångne durkdrivne avantgardepionjär han skulle gå till historien som, ett underbarn alltså. Han skulle dö 11 år senare, vid bara 34 års ålder, utbränd av alkoholism, etersniffning och obehandlad tuberkulos.
     Hans produktion är stor för att ha tillkommit under så kort tid, en verksamhetsperiod på bara drygt 10 år. Den franska utgåvan av hans samlade verk – som består av pjäser, romaner, essäer, journalistik m m – fyller 8 tjocka volymer på sammanlagt 5000 sidor. Det är bara i en liten del av författarskapet som den bindgalne Ubu uppträder. Särskilt i romanerna framvisar Jarry helt andra, mer finstämda sidor som författare.
     Boken som nu utkommer på Bakhåll, den till stora delar självbiografiska romanen Dagarna och nätterna, som skrevs under året för uppsättningen av Kung Ubu, 1896, och publicerades året därpå, tillhör just den finstämda delen av Jarrys författarskap. Här möter vi honom som poetisk intellektuell, som känslig sökare och eftertänksam livsfilosof.
     Boken handlar om hur den menige soldaten Sengle (=Jarry) krånglar sig ut ur armén genom att spela sjuk. Han mixtrar med febertermometern, sväljer stora doser koffein och använder alla upptänkliga trick. Han är desertör, i vid mening: misslyckas han med att desertera från armén tänker han desertera från livet. Han ser sig själv som en omöjlig outsider som inte passar in någonstans, han är helt enkelt för intelligent och för intellektuell för att finna sig tillrätta i den dumma folkhopen. Ska man passa in i armén måste man först låta operera bort hjärnan.
     Romanens gåtfulla titel får en förklaring i en tragikomisk episod när Sengle är på permission i Paris och möter en grupp soldater som blivit nattblinda – de har fått så dåligt mörkerseende på grund av näringsbrist och syrebrist att de inte kan se någonting alls i stadens skumma kvällsbelysning. De snubblar hjälplösa omkring och bråkar sinsemellan om åt vilket håll sjukhuset ligger. De går vilse i storstadsvimlet, ingen hjälper dem, ingen bryr sig om en hel pluton förvirrade soldater som stapplar gatan fram och ropar att sjukhuset är försvunnet. Sengle inser att sådär riktningslöst beter sig i själva verket även normalseende, de har inte heller kontroll, hittar inte heller vägen i tillvaron och allt går egentligen på ett ut: dagarna och nätterna är lika dunkla. Trots flödande dagsljus och god syn är vanligt folk i själva verket blinda, nedsänkta i livsfilosofiskt beckmörker, oförmögna att ens ana vad livet går ut på.
     I ett haschrus upplever Sengle att hans själ lämnar kroppen och seglar högt uppe i luften som en pappersdrake förbunden med hans kropp med bara en tunn tråd – och han minns den kinesiska sagan om ett folk som kunde haka av sina huvuden och kasta upp dem i träden för att hugga byten och sedan hala in huvudena och återförena dem med sina blodiga kragar. Men om det blåste för mycket kunde det hända att förbindelsen brast och då var huvudet förlorat för alltid. Det är vad Sengle fruktar ska hända på grund av hans omättliga behov av intellektuell överblick, hans vana att skicka ut huvudet på luftfärd – det kan bli hans fall.

Alfred Jarry: Dagarna och nätterna. Originalets titel: Les jours et les nuits. Översättning Ingar Gadd och Ylva Lindberg. Efterord Peter Glas. 159 sidor, hårda pärmar, tygrygg, högkvalitetspapper, sydda ark. ISBN 91-7742-244-9.