Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Angelou, Maya
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Bédier, Joseph
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Eliot, T S
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gogol, Nikolaj
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Krusenstjerna, Agnes von
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Molnar, Szilvia
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Reich, Peter
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
   Rytisalo, Minna
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   von Krusenstjerna, Agnes
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Wells, H G
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Panisk antologi

Panisk antologi

Peter Glas & Jan David

Artnr: 1053

Pris 130.00 kr

ARTIKEL INFO

Panisk antologi är en bok om Pan, den skygga uppenbarelsen som förmedlar mellan människa och Gud. Pan är också den samlande symbolen för tillvaron som väsen, den tillvaro som människan betraktar och försöker nå och förstå, och tyvärr ofta också bemästra, besegra, till och med förstöra. I antiken var Pan den hastigt förbiilande skuggan i skogsbrynet som plötsligt satte skräck i fåren. När hjorden skenade hade de fått syn på Pan, därav ordet "panik". Pan finns i alla kulturer, en grön gestalt, Näcken, Pan, Mescalito, trickstern. Han är en budbärare, som Merkurius i antiken och i alkemin. Han är kvicksilvret, trollmetallen, nyckeln till materien, han är salamandern, världsormen, draken, hela tillvarons stora drake, jordens glödande inre, som, om han vill, kan resa sig i vrede och spruta eld över oss så att vi utplånas, så att hela mänskligheten sopas bort från klotet på en sekund.
    Förvånansvärt sällan hör man idag Pan tilldelas den centrala roll han rimligen borde ha i det religiösa ensemblespelet. Som vi vet kan människan inte se Gud – nobody sees my face and lives – vi är för olika, Gud är för stor och ofattbar för att vi ska kunna möta honom ansikte mot ansikte. Gud blir tvungen att skicka representanter som han ger form och färg som människans sinnen kan uppfatta, Jesus, den brinnande busken, uppenbarelser. Och en gestalt som Gud i alla kulturer med en knipslug baktanke låtit traska i tassemarkerna är just Pan, han finns där i vrån av ögats synfält, han smiter undan när man riktar blicken rakt på, han är just den där gestalten eller symbolen som vi intuitivt känner bär på ett budskap om en annan dimension, en djupare sanning.
    Pan ritas ofta som ormen som biter sig själv i svansen. Hos vikingarna var det Midgårdsormen som lagt sig runt hela världshavet. I alkemisternas teckningarna var han Uroboros, det både materiella och andliga kretsloppet. Riddarnas sagor om den eldsprutande draken hade samma funktion. Människan närmar sig med draget svärd – idag är det vetenskapsmännen och teknikerna som med raffinerad teknologi gör samma sak som riddaren gjorde: besegrar den otämjda naturen. Men vad människan tenderar att glömma är att draken/Pan/världsormen/skapelsen inte är enkel råvara för mänskliga påhitt, utan ett väsen, själva jordklotets fungerande ekosystem är ett väsen, och grunden för vårt liv. Vi lever bara vidare här på jorden så länge Pan har tålamod med oss!
    Panisk antologi (den utkom 1988 och har långe varit slutsåld och ivrigt efterfrågad) har visat sig vara rena idésprutan för läsare av vitt skilda slag. Boken har genom åren orsakat en exceptionell myckenhet av inspirerad respons från läsare. Det verkar som om den fungerar som rena tankekatapulten. Läsaren kastas ut i nya överraskande tankegångar om hur tillvarobegreppen hänger ihop och faller isär.
    Om författarna:
     Peter Glas är Bakhålls grundare och författare. 
     Jan David är (tillsammans med Peter Glas) författare till Panisk antologi och levnadskonstnär, de senaste åren huvudsakligen bosatt i Portugal.

RELATERADE ARTIKLAR

Först blir det alldeles vitt
Först blir det alldeles vitt
Peter Glas

160.00 kr

Geronimo (BONUS)
Geronimo (BONUS)
Peter Glas

0.00 kr

Handbok i livets konst
Handbok i livets konst
Epiktetos

95.00 kr

Livets mening är en hägring
Livets mening är en hägring
Peter Glas

135.00 kr