Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
S
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Fanfarlo

Fanfarlo

Charles Baudelaire

Artnr: 1135

Pris 110.00 kr

ARTIKEL INFO

Charles Baudelaires passionerade och depraverade kärleksberättelse Fanfarlo – till formatet en långnovell eller kortroman – en elegant, ledigt berättad historia om urspårad kärlek, destruktivt vacker, underskönt elak, skriven med lättaste hand men svartaste bläck av den berömde demonen i sidenscarf, nihilisten med manikyrerade naglar.
   Charles Baudelaire (1821–1867) är den litterära modernismens själva stamfader. Med sin diktsamling Ondskans blommor som utkom 1857 och dömdes i en uppmärksammad rättegång för att ha sårat tukt och sedlighet åstadkom han mycket mer än bara en skandal. Idag kan man konstatera att såväl de tidiga modernisterna, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé‚ osv, som deras arvtagare, Pound, Eliot, Rilke, Lorca, Alberti, Ekelöf osv – ja i stort sett alla modernistiska poeter uppvisar ett andligt släktskap med Baudelaire.
   Vad Baudelaire kände inför Paris och hela samhällslivet var spleen, leda, och han broderade ut sin avsky och sina äckelkänslor till ett konsekvent poetiskt program. Han sablade ner precis allting och skonade inte heller sig själv och sin självkänsla – för att i nästa sekund uppfyllas av poesins frälsningsrus och tvärvända depressionen i sin motsats, extatisk passion, gränslösa visioner av frihet, sjudande sinnlighet, våldsamt vibrerande kärlek.
   När Baudelaire som 21-åring kvitterade ut arvet efter sin far, 100 000 guldfranc, inledde han ett vidlyftigt liv som dandy i Paris. Han bjöd frikostigt vänner på mat och dryck, flyttade in i en flott våning, köpte lyxiga möbler, dyr konst, snobbiga kläder, smycken till sin älskarinna. På två år hade han konsumerat halva arvet. Då ingrep hans mor och styvfar och genomdrev att han omyndigförklarades. En advokat fick uppdraget att förvalta återstoden av arvet och enbart utbetala avkastningen av kapitalet, 200 franc i månaden till Baudelaire. Resten av sitt liv var Baudelaire lika fattig som de flesta andra Parispoeter, visserligen med dandyideal men med knaper ekonomi. Istället för flotta våningar fick han hålla till godo med Paris påvrare kyffen och titt och tätt måste han packa sina koffertar och flytta till något annat lika torftigt hyresrum för att undkomma alla som jagade honom för obetalda skulder.
   Älskarinnan var Jeanne Duval, en B-skådespelerska som gjort några småroller på en mindre teater i Paris. Hon blev kvinnan i Baudelaires liv, hans musa, föremålet för hans passion men också sinnebilden för de världsliga villkor han aldrig skulle lyckas foga sig i. I början av deras 18 år långa förhållande älskade han henne med en besatthet som gått till litteraturhistorien genom hans heta hyllningsdikter till hennes naiva själ, hennes fulländade kropp, hennes kolsvarta juvelglittrande ögon. Efterhand blev hon hans mara. De himmelsskriande personlighetsskillnaderna mellan dem skapade en oöverbryggbar avgrund. Hon var fullkomligt olitterär och hade inget sinne för hans författande och hennes frustration över att han inte drog in pengar växte snart till ett aggressivt hat. Hon skulle utan att tveka ha slängt alla hans manuskript på elden om det hade gett henne några franc. Gång på gång lämnade de varandra, bara för att en tid senare återförenas och fortsätta sina destruktiva drabbningar.
   Fanfarlo är en elegant skröna om hur en poet vid namn Samuel Cramer (som har tydliga drag av Baudelaire själv) som en väntjänst till en mycket förnäm dam lovar att försöka förföra och erövra hennes mans älskarinna, den fatala Fanfarlo (med tydliga drag av Baudelaires älskarinna Jeanne Duval) – allt i förhoppningen att mannen då ska ge upp sitt otrohetsexperiment och återvända till den äkta sängen. Samuel Cramer är ett självporträtt av Baudelaire under hans värsta dandytid när hans högsta ideal var att vara fullkomligt funktionslös i samhället. "En dandy bör sträva efter att vara oavbrutet sublim. Han bör leva och dö framför en spegel." Den mest kreativa verksamhet en sådan dandy kan tänkas orka företa sig är att likgiltigt trampa på andras känslor. Och Cramer lyckas faktiskt att med utstuderad dandyteknik erövra Fanfarlo, men sedan tar händelseförloppet en oväntad vändning...
   Fastän Fanfarlo är ett tidigt verk av Baudelaire, publicerat 1847, författat åtskilliga år tidigare och hans enda längre prosaberättelse, är tonen och handlaget mycket representativa för honom. Bakhålls volym innehåller dessutom 5 utvalda texter ur Baudelaires prosadiktsamling Paris spleen som tillhör det han skrev mot slutet av sitt korta liv. Tillsammans ger detta material en förnämligt koncentrerad dos av denne modernismskapares mest typiska sinnesskärpande textkonst.

Charles Baudelaire: Fanfarlo. Nyöversättning av Ingar Gadd. Utförligt efterord om Baudelaires liv och verk av Peter Glas. Trådhäftad bok tryckt på kvalitetspapper, mjuka pärmar, 63 sidor. ISBN 91-7742-205-8.