Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Angelou, Maya
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Bédier, Joseph
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Eliot, T S
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gogol, Nikolaj
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Krusenstjerna, Agnes von
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Molnar, Szilvia
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Reich, Peter
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
   Rytisalo, Minna
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   von Krusenstjerna, Agnes
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Wells, H G
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Raderna som Kafka strök (BONUS)

Raderna som Kafka strök (BONUS)

Franz Kafka

Artnr: 1283

Pris 0.00 kr

ARTIKEL INFO

Bonuspresent! Välj 1 titel om du handlar för mer än 450:-, välj 2 titlar om du går med i Bakhålls kärntrupp.

En bok med högst speciella texter av Franz Kafka som fått titeln Raderna som Kafka strök.
     När Kafka dog 1924 hade han endast hunnit föra sju tunna böcker till tryck – dessa sju finns samlade i den volym som inledde Bakhålls utgivning av Kafkas samlade skrifter: En svältkonstnär. Huvuddelen av Kafkas författarskap förelåg vid hans död enbart i manuskriptform.
     Kafkas vän författaren Max Brod tog omgående itu med projektet att publicera alla dessa manuskript. Först romanen Processen, sedan allt det övriga.
     Kafka hade visserligen instruerat Brod att bränna alltsammans – men eftersom Brod gjort tydligt för Kafka att han absolut inte kunde tänka sig att följa ett sådant direktiv och Kafka inte fråntagit Brod ansvaret för manuskripten tolkade Brod tystnaden som ett medgivande till publicering.
     Med tiden gav Brod ut allt hans vän skrivit: romanerna, novellerna, anteckningarna, skisserna, utkasten, dagböckerna, breven. Det enda Brod undvek var Kafkas strykningar.
     Här kommer nu, i sammanställning och med kommentarer av Bakhålls Kafkaöversättare Hans Blomqvist och Erik Ågren ett fylligt urval av avsnitten som Kafka strök.
     Genom noggrant studium av Kafkas handskrivna texter har de strukna avsnitten, ofta svårlästa, kunnat räddas.
     I några fall har det till och med varit nödvändigt att med metoder som liknar kriminalteknikens få fram ord och meningar som Kafka strukit över med extra kraftiga streck av sin bläckpenna.
     Man har inte ens dragit sig för att använda röntgen för att kunna läsa överstrykningarna.
     Det har blivit en liten volym som Bakhåll nu ger ut som en "sidobok" till sviten som vi kallar Kafkas samlade skrifter. Eftersom materialet ju officiellt är struket anser vi inte att det tillhör Kafkas verk i egentlig mening – men för den Kafkatokige är materialet ändå så pass intressant att det gott och väl förtjänar att ges ut i bokform. Och Kafkatokiga är vi ju lite till mans.
     Det handlar om material som Kafka av olika skäl bedömt som överflödigt, undermåligt eller alltför intimt.
     "Utan tvekan är jag just nu Prags intellektuella medelpunkt" lyder en mening i dagboken som Kafka strök över så noggrant att man endast med hjälp av röntgen har lyckats tyda den.
     Boken är blott på 96 sidor men innehåller ändå mycket.
     Ett struket avsnitt ur novellen Beskrivning av en kamp kan läsas som en fristående berättelse.
     Flera fascinerande avsnitt ur romanen Processen:
     Här finns bland annat en utläggning om vicedirektörens huvudvärk.
     Här finns ett lätt homoerotiskt avsnitt om Titorelli som utvecklas till något så sensationellt som ett alternativt slut till hela romanen: K. förvandlas, transcenderar, frälses...
     En tidigare okänd Kafkatext har också dykt upp tack vare arbetet med alla dessa avsnitt som Kafka var så obarmhärtig mot: Broskva heter den texten.
     Från novellen Blumfeld, en gammal ungkarl hör ett underligt och underbart avsnitt om Blumfelds odugliga praktikaner till det som ströks.
     Här finns ett struket men mycket intressant avsnitt om Golem, den egendomliga figuren som enligt en judisk legend lurar i ghettot.
     Till det strukna materialet ur romanen Slottet hör att K. får läsa en av myndighetens skrivelser om honom! Ett klarläggande som Kafka kanske strök för att det lyfte lite för mycket på förlåten till det gåthöljda slottet...

Franz Kafka: Raderna som Kafka strök. Sammanställning, översättning, kommentarer: Hans Blomqvist och Erik Ågren. ISBN 978-91-7742-361-4. Högkvalitetspapper, sydda ark, mjuka pärmar, flikomslag. 96 sidor.

RELATERADE ARTIKLAR

Dagböcker 1909-november 1911
Dagböcker 1909-november 1911
Franz Kafka

195.00 kr

Dagböcker 1914-1923
Dagböcker 1914-1923
Franz Kafka

195.00 kr

Dagböcker december 1911-1913
Dagböcker december 1911-1913
Franz Kafka

195.00 kr