Frequently Asked Questions

Sture Dahlströmsällskapet, c/o Bakhåll, Box 1114, 221 04 Lund, faxnr: 046-12 61 82Hur får man tag på Vulkanmannen, Björn Runges film om Sture?

Svar: Beställ DVD:n från Aniara Bokhandel. Linnégatan 49, Göteborg, aniara@bokhandelnaniara.se. [110608] * * * SLUTSÅLD [160914]

* * *

Vad är Dahlströms kronjuveler för något?

Svar: Det strömmar in frågor om de av sällskapet utsedda kronjuvelerna, dvs hans mest uppskattade böcker. De tre kronjuvelerna är:

Gökmannen
Den galopperande svensken
Den store Blondino

Läs om den åtta månader långa omröstningen här.

Nu ger Bakhåll ut dessa titlar i rejält utförande, dvs trådbundna i hårda pärmar med bästa kvalitetspapper och med ny sättning.

* * *


Jag vill ge bort ett medlemskap i sällskapet hur gör jag då?

Gör så här:

1) Sätt in 100:- på postgiro: 57 73 23-9. Betalningsmottagare "Bakhåll". Skriv din väns namn på postgirotalongen och att det gäller medlemskap i Dahlströmsällskapet.

eller så här:

2) Beställ böcker på sällskapets beställningssida. Ange längst ner på beställningssidan i rutan "om du vill beställa fler..." att medlemskapet gäller din vän. (Då blir allt rätt. Du får lösa ut beställningen och rätt namn hamnar på medlemskortet.)

* * *


Tuppdagg är skriven på 60-talet men inte utgiven förrän 1991. Är det verkligen det oförändrade 60-talsmanuskriptet som gick i tryck?

Svar: Det är verkligen så! Manuskriptet gick i tryck i stort sett helt utan 90-talsingrepp från Sture. Han ändrade några enstaka ordvalörer här och där och strök några sidor på slutet för att få ett stramare slut, det är allt. (En sann Sture-anekdot värd att föra till annalerna: Sture skickade Tuppdaggmanuskriptet till Bakhållredaktionen som ett vanligt orekommenderat brev med en lapp om att Bakhåll gärna fick ge ut det här men att det var bäst att vara aktsam om manuset eftersom det inte fanns någon kopia!)

* * *


Hur mycket är de tidiga Dahlströmböckerna värda? (60-talsböckerna i originalupplaga)

Svar: I antikvariatskatalogerna ligger de på mellan 350:- och 750:-. (Men vi, sällskapets medlemmar, vet förstås bättre - de är värda sin vikt i guld!)

* * *


Hur får man tag i Gökmannen på engelska (Cuckoo's Progress)?

Svar: Cuckoo's Progress är mycket svår att få tag i. Den kom ut i två upplagor, 1971 på Olympia Press i New York och 1972 på Olympia Press i London. Numera är enda chansen att få tag i boken att hitta den på ett antikvariat, t ex i London. Meningen var att den senare skulle komma ut på Bantam Books, det jättelika amerikanska pocketföretaget, men efter många turer tackade Sture nej till deras anbud. Den som försöker skaffa sej en komplett Sturesamling kan nog få kämpa länge för att få tag i Cuckoo's Progress.

Läs mer här.