Tidskriften STURE

Sture Dahlströmsällskapet, c/o Bakhåll, Box 1114, 221 04 Lund, faxnr: 046-12 61 82Tidskriften Serum hyllar Sture genom att låta sitt artonde nummer byta namn till STURE.

Pris: 40:-
Postgiro: 94 39 54 - 8. (Ange namn, adress och att betalningen gäller tidskriften STURE.)
serum@elvis.com

Läs mer på adressen: http://user.tninet.se/~wrw539e/sture.html.