OFFSIDE

Sture Dahlströmsällskapet, c/o Bakhåll, Box 1114, 221 04 Lund, faxnr: 046-12 61 82[000326:] Det nystartade sportmagasinet OFFSIDE meddelar sällskapet följande:

I vårt första nummer finns en nyskriven novell av Sture Dahlström, där han för första gången berättar om sin ungdomstid som boxare. Den är 9 000 tecken lång och knyter an till en händelse i våras, när Sture nitade några ficktjuvar som försökte råna honom i Madrid. Vinjetten i magasinet heter "Matchen", och är en plats där svenska författare varje nummer skriver m en match de minns. Självklart ville vi ha Sture i premiärnumret. Rubriken på Stures text är "Räkan i badrumsspegeln". OFFSIDE 1/2000 ska finnas i mer välsorterade tidningsbutiker och bokhandlar from den 27-29 mars och i två månader framöver. Magasinet är i pocketbokformat, 208 sidor tjockt och priset är 59 kronor.