Fotoalbum

Sture Dahlströmsällskapet, c/o Bakhåll, Box 1114, 221 04 Lund, faxnr: 046-12 61 82Sture med familjen på Cortijo Andaluz-terrassen 1962. Fr v Carina, Anna-Stina Per, Håkan, Sture. Foto: Ola Ringström.

Sture i Spanien 1962. Foto: Ola Ringström.

Sture i Spanien 1962. Foto: Ola Ringström.

Sture med gitarr 1962. Foto: Ola Ringström.

Elvir Söderberg, Lars Gullin, Sture Dahlström, Nils-Sture Ek -- repetition före konsert i Ystad. Det måste ha varit en glödhet konsert. Mitt i ett Gullinsolo började ridån brinna bakom orkestern. Sture la kvickt från sig basen, hängde sig i den flammande ridån, fick ner den, stampade ut lågorna, tog basen och fortsatte att spela. Efteråt var ystadborna förbannade på honom för ingripandet. Man hade helst sett att det gamla Folkets Hus hade brunnit ner till grunden.

Sture utanför Heingeborgen.

Sture och Anna-Stina utanför Heingeborgen.

Sture, baksidesbild till Piruett för kannibaler. 1985.

Sture i Anna-Stinas utställningshall i Heingeborgen.