Stures födelsedag firas i Huskvarna

Sture Dahlströmsällskapet, c/o Bakhåll, Box 1114, 221 04 Lund, faxnr: 046-12 61 82Meddelande från Huskvarna [041206]:

Vi firar Sture Dahlströms födelsedag!

Huskvarna bibliotek den 28 dec!

18.00-18.45 Mässingmannen.

Karl-Ivar Karlsson föreläser om Stures syn på Huskvarna som det framställs i hans böcker.

19.00 Visas Björn Runges lovprisade film Vulkanmannen. Pris: 50 kr inkl kaffe

Servering, bokförsäljning och diskussion.

Välkomna!