Bergman Wasas Vidare Äventyr

Sture Dahlströmsällskapet, c/o Bakhåll, Box 1114, 221 04 Lund, faxnr: 046-12 61 82Ett mycket intressant meddelande till sällskapet kom idag 000912:
Hallå! 1995 gav jag ut första numret av den litterära-underground-novell-tidskriften Elefant. Den innehöll en kort novell av Sture Dahlström som är unik så till vida att den består av tre "bortglömda" sidor ur "Den Galopperande Svensken". D.v.s. tre manussidor som inte är med i "Den Galopperande Svensken" men som (efter vad jag förstod) skulle ha varit det. Stycket döptes till "Bergman Wasas Vidare Äventyr" och publicerades i Elefant nr 1 som i sann, orädd pionjäranda trycktes i 1000 exemplar. Utan någon som helst distribution har jag 5 år senare halva upplagan kvar. Eftersom Elefant las ner 1998 så kommer jag knappast att bli av med dem heller. Här kommer Dahlströmsällskapet in. Alla intresserade kan skicka ett svarskuvert i A4 med namn och adress samt två lösa (=klistra dom inte på kuvertet!) ostämplade frimärken ā 5:- till:

Laboratoriet, Kocksgatan 25, 116 24 Stockholm.

Så kommer Elefant nr 1 med post pronto.

mvh Tomas

Ps, Elefants hemsida: http://www.laboratoriet.com/elefant