Mannen som var Torsdag G K Chestertons legendariska galghumoristiska terroristroman Mannen som var Torsdag i nyöversättning av Görgen Antonsson och med ett efterord om Chestertons liv och verk av Peter Glas.
     Chestertons ambition måste ha varit att utforska den mardrömslika möjligheten att fundamentet för vår skenbart trygga vardag när som helst kan rasa, och kommer att göra det om den goda viljan hos det redan marginaliserade fåtalet överintelligenta sviktar. Vad händer om de riktigt skarpa hjärnorna hamnar på kollisionskurs med etablissemanget, kanske bara för någon onödig oförrätt, någon fåfäng besvikelse? Om samhällets och humanismens mest trofasta stöttepelare plötsligt bara tröttnar på att bete sig civiliserat?
     Romanen handlar om en anarkistorganisation i London, en hemlig organisation som samlas i lönndom.
     För att komma till deras hemliga lokal måste man sätta sig vid ett särskilt bord i en särskild pub, bordet roterar, plötsligt befinner man sig i en lång gång som avslutas med en massiv järndörr. Här uttalar man ett visst lösenord, den tunga dörren öppnas, man följer ännu en gång och kommer till sist in i en underjordisk sal med välvda stålväggar, belamrade med stora runda metallglänsande bomber.
     I detta rum träffas de regelbundet för planläggning. För tillfället planeras ett dubbelattentat mot både Englands kung och Frankrikes president.
     När romanen börjar har huvudpersonen poeten Gabriel Syme värvats av Scotland Yard för att försöka infiltrera organisationen och avslöja de hemliga medlemmarna. På en fest lyckas han spela anarkist så trovärdigt att festens värd, Lucian Gregory, som råkar vara en av dessa hemliga medlemmar, beslutar sig för att ta med honom på nästa möte och introducera honom för anarkistrådet. Där fortsätter Syme sitt skådespeleri med sådan skicklighet att han utan att någon fattar misstankar blir accepterad som anarkist och rentav väljs in i den exekutiva grupp som ska utföra det kommande attentatet.
     Gruppen har sju medlemmar, uppkallade efter veckans dagar. Ledare och iscensättare av hela operationen är den ohygglige Söndag. Syme får kodnamnet Torsdag.
     Mer av handlingen ska inte avslöjas här. Det som följer är en mästerlig svit av spännande förvecklingar och överraskningar och man avundas verkligen den som står i färd med att läsa denna unika bok för första gången.
     Chesterton var ofattbart produktiv. Han skrev krönikor och höll föredrag och författade böcker, texterna formligen forsade ur honom, flera böcker om året i över 30 års tid. Några dussin av boktitlarna är plockverk som helt eller delvis emanerar från artiklar och essäer som förts ihop under ett tema och bildat en bok, men huvuddelen av hans många titlar är fristående verk.
     Hit hör för det första den långa raden av personligt hållna litteraturhistoriska essäer, om Charles Dickens, Robert Browning, William Blake, Leo Tolstoj, Robert Louis Stevenson, George Bernard Shaw, William Thackeray och många andra, vidare de religiösa monografierna om t ex Den helige Franciskus och Thomas av Aquino, och romanerna, av vilka de mest kända är The Napoleon of Notting Hill, Manalive, The Flying Inn, The Club of Queer Trades samt föreliggande bok The Man Who Was Thursday, samt diktsamlingar, såväl bunden poesi i olika klassiska manér som humoristiska nonsensverser och liknande experiment, samt novellsamlingar, bl a om prästen och detektiven Father Brown. En återhållsam verkförteckning som undviker omstuvningar och överlappande utgivningar upptar 101 boktitlar.

G K Chesterton: Mannen som var Torsdag. Nyöversättning av Görgen Antonsson. Efterord om Chestertons liv och verk av Peter Glas. 191 sidor, mjukband med flikar, kvalitetspapper, sydda ark. ISBN 978-91-7742-259-4.