Biljard klockan noll i cyber-cyber

Bakhåll, Box 1114, 221 04 Lund, faxnr: 046-12 61 82Biljard klockan noll i cyber-cyber Under perioden hösten 1998 till våren 2004 låg på denna plats i cyberrymden den datoranpassade fortsättningen på Dekius Lacks roman Biljard klockan noll i cyber-cyber. En slumpvalsgenerator valde fritt i en databas med textsidor. Varje slut var sex sidor långt och eftersom man med generatorns hjälp kunde erhålla 531 441 alternativa slut kunde man lugnt luta sig tillbaka tills man fann ett slut som kändes lämpligt.

Slumpvalsgeneratorns upplägg: Nio förstasidor kombinerades slumpvis med nio andrasidor, som i sin tur kombinerades slumpvis med nio tredjesidor, o s v. Nio upphöjt till sex ger 531 441 olika slut. Om slutet varit bara tre sidor längre hade antalet kombinationer stigit till miljarder.

På bilden nedan visas en av de möjliga slutpunkterna. Den uppmärksamme ser att man endast hamnar hos Microsoft om man väljer att ansluta till Gud.

Mer om Dekius Lack hittar du på Bakhålls webbplats www.bakhall.com."Biljard klockan noll i cyber-cyber är en ruggigt bra bok!" Nöjesguiden

"Ett av de bästa svenska sf-försöken på senare tid." Sven Christer Swahn, Sydsvenska Dagbladet

"Det kunde inte sägas bättre." Sven Rånlund, Göteborgs Posten

"Dekius Lack lyckas på ett hisnande sätt skapa ett samband mellan vår tids snabba, ibland överhettade IT-utveckling och människans ständiga längtan efter en ny, uppgraderad tillvaro." Magnus Thorén, Computer Sweden