Vad är en blomboskod?

Under perioden hösten 2014 till sommaren 2020 låg på denna plats i cyberrymden en förklaring till Dekius Lacks roman Den unge Stäppvargen. Här kunde man se från vilka böcker i världslitteraturen författaren plockat textdelar. Denna plats bjöd även på en generator som visade att alla andra romaner gör på samma sätt. Så här presenterades projektet 2014:

Blomboskoden är ett kodsystem för analys av skönlitteratur. Blomboskoden med dess analysmodeller skapades av den spanske litteraturvetaren L T Rojas (1953–2012) år 2011, efter att svenske bibliotekarien Ante Bergkvist (1962–) först lanserat teorin om att all litteratur är skriven.

För sjuttiofemtusen år sedan skapades det första konstverket i Blombosgrottan i Sydafrika. Sedan dess har antalet möjliga nyskapande konstverk (musik, böcker, konst…) reducerats med ett för varje nytt verk som skapats. Idag är allting skrivet och noggrant kartlagt av de litteraturanalyserande Blombosdatorerna. Berättelserna har börjat gå in i varandra, romanerna tangerar varandra. Ibland går det så långt att de är rena plagiat. Blomboskoden på bokens baksida avslöjar på vilket sätt.

Nedan en snabbfunktion för sökning i den globala sökmotorn för Blomboskontroll. För tillfället endast dess betatestade snabbsök-funktion.Blomboskontroll av världens alla boktitlar (snabbsök):

First name*..:

Last name*..:

Title*............:

Isbn..............: