Kärlekens burleska anatomi

Sture Dahlströmsällskapet, c/o Bakhåll, Box 1114, 221 04 Lund, faxnr: 046-12 61 82


Kärlekens burleska anatomi (1988) består av sju noveller, varvade med författarkommentarer om tillkomst och känslobakgrund. "Som en sten i mörkret" och "Pegaso" är soliga jazznoveller i andan av dom tidiga romanerna, "Den skallige", "Kukskrinet" och "Belägringen" är lödiga berättelser med humoristiskt galen tonårssexualitet tagen på kornet. Titelnovellen är en snabb visuell virvel, en experimentell dahlströmjazzfilm. "Trämannen" en episodnovell om mötet med en stollig trähandlare i Paris.
   Litteratur, konst, film, jazz, fantasins hela svängrum är för dahlströmhjältarna ljusspalten att vandra i. Runtom finns stelhet, låsthet, förkonstling, missriktad människokraft – ett stort tungt mörker som hela tiden försöker pressa sej på den lilla livsälskande individen. "Galen" eller inte, "normal" eller inte – här handlar det om att bjuda motstånd, att med sin egen fantasikraft upprätthålla frihet och då kan man mycket väl hamna i "det overkliga" ibland. Som Fitzenstrahl uttrycker det: "Ibland får jag för mig att jag befinner mig djupt inne i en av mina egna filmer."
   Dahlströmhjältens revolt är sensuell och omedelbar. Den är dadaistisk – dvs spontan och antiteoretisk. Det säjer sej självt att man inte kan analysera den och sätta den på formel – såna abstraktioner och krystade intellektuella grepp tillhör just sånt som den riktar sej mot. Den ska inte analyseras, den ska kännas, utföras, upplevas. Om inte i praktiken så åtminstone som en befriande fantasi. Den är naturlig och självklar. En ohejdbar framvräkande livsyttring.